Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Siltasen Osakaskunta

SILTASEN OSAKASKUNTA

Siltasen osakaskunta toimii yhteisalue- ja kalastuslain mukaisena osakaskuntana Heinolan kaupungin Imjärven kylän alueella.

Osakaskunnan tehtävänä on järjestää Imjärven Kylänalasella sekä Ala-Rievelillä olevilla alueillaan kalastus, kalavesien hoito sekä valvonta. Tavoitteena on tarjota kalastajille miellyttäviä kalastus- sekä saaliselämyksiä.

Näille sivuille on koottu tietoa osakaskunnan hallinnosta, kalastusalueesta sekä kalastussäännöistä ja –luvista.

Jotta hoitokunta saisi paremmin yhteyksiä osakkaisiin kokouskutsujen lähettämiseksi sekä tiedotteiden välittämiseksi, pyydämme osakkaita ystävällisesti lähettämään sähköpostitse kontaktitietonsa esimiehelle osoitteeseen p.kariola@kolumbus.fi.

Kontaktitiedot:
- nimi
- osoite
- tilan nimi ja rekisterinumero
- puhelinnumero
- sähköpostiosoite

 

Hoitokunta

Osakaskunnan varsinainen kokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Osakaskunta valitsee varsinaisessa kokouksessa hoitokunnan, sen esimiehen ja muut vastuuhenkilöt.

 

Osakaskunnan säännöt

Katso tästä linkistä (PDF-tiedosto)